Mercedes Benz Tourino O510

MB2_1677
icon_seats
31 Plätze
icon_environment
ABGASEMISSION STUFE EURO 5
icon_length
9.35 meter